Samorząd Uczniowski

ROK SZKOLNY 2023/20234

Ogłoszenie wyników wyborów do Samorządu Uczniowskiego
W dniach 21- 23 listopada w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swój głos oddało 533 uczniów. W wyniku głosowania, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, wybrano skład Prezydium na rok szkolny 2023/2024.
 
Samorząd Uczniowski:
Kajetan Wojciechowski z 3LO– przewodniczący 
Daria Szymańska z 4TGK– zastępca przewodniczącego 
Szymon Heliński z 2cw - członek
Gratulujemy!!!

ROK SZKOLNY 2022/2023

ROK SZKOLNY 2021/2022

Nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się w dniach 25 – 27 października 2021 r.
Prezydium Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco:

przewodniczący                           - Pieprzyk Weronika   
zastępca przewodniczącego        - Ratajczak Kornelia
sekretarz                                      - Kozak Aleksandra
członek                                         - Jankowiak Marcin
członek                                         - Łakoma Wiktoria

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Wyniki wyborów do Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

W dniach 19 – 26 listopada 2019 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. W ramach kampanii wyborczej, kandydaci przedstawili w formie pisemnej swoje programy. 

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 702 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 11 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 17 było nieważnych. Po zakończeniu głosowania, komisja wyborcza dokonała obliczeń.

Zgodnie z Regulaminem w skład Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2019/2020:

Matyja Hubert z kl.  I  FŚ – 211 głosów – PRZEWODNICZĄCY SU

Klaudia Kiemel  z kl. III TOR – 107 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Alicja Matysiak z kl. III TEG – 90 głosów – SEKRETARZ

Marta Mocek z kl. III TEG – 60 głosów – CZŁONEK

Wiktoria Kopczyk z kl. III TEG – 53 głosów – CZŁONEK

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunowie SU: Katarzyna Hejnar – Glumińska i Marta Skrzypczak

ROK SZKOLNY 2018/2019

Nowy skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniach 26 – 29 listopada 2018 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 570 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 8 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 24 były nieważne. Komisja wyborcza w składzie: Klaudia Krupka, Karolina Adamczak, Sandra Skrzypczak, Magdalena Taczkowska, Weronika Majorczyk czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem w skład Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2018/2019:

Mateusz Kromarek z kl. III TEG – 208 głosów – PRZEWODNICZĄCY SU

Marika Ratajczak z kl. III TE – 91 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Marta Sikora  z kl. II CW – 69 głosów – SEKRETARZ

Alicja Matysiak z kl. II TEG – 53 głosy – CZŁONEK

Klaudia Kiemel z kl. II TOR – 44 głosy – CZŁONEK

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

 Opiekunowie SU    

             

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 27 – 30 listopada 2017 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 677 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 10 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 45 było nieważnych. Komisja wyborcza w składzie: Zachariasz Tuliszka kl. IV TBM, Maria Ziemek kl. III LO, Anita Sroczyńska kl. I FŚ, Monika Wojciechowska kl.IFŚ i Marta Skrzypczak – opiekun SU,  czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń.

Zgodnie z Regulaminem w skład Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2017/2018:

Kornelia Zalesińska z kl. II TEG – 97 głosów – PRZEWODNICZĄCA SU

Mateusz Kromarek  z kl. II TEG – 86 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Alicja Matysiak z kl. I TEG – 76 głosów – SEKRETARZ

Marta Sikora z kl. I CW – 69 głosów – CZŁONEK

Natalia Krawczyk z kl. I CW – 38 głosów – CZŁONEK

        

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunowie SU                 

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

  Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

                     Prezydium Samorządu Uczniowskiego:

       przewodniczący                          - Zachariasz Tuliszka            4 TBM

      zastępca przewodniczącego       - Maria Ziemek                     3 LO

      sekretarz                                      - Katarzyna Ozorkiewicz      3 LO

      członek                                         - Mikołaj Zakrzewski            2TEG

      członek                                         - Jakub Piątkowiak                2TEROK SZKOLNY 2015/2016

Mikołajki w naszej szkole

8 grudnia w naszej szkole odbyły się Mikołajki, które zorganizował Samorząd Uczniowski. Z tej okazji uczniowie w czapkach św. Mikołaja na głowie zostali zwolnieni z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek. Podczas przerw na korytarzach rozbrzmiewała świąteczna muzyka, a w trakcie lekcji Mikołajka w zwiewnej, czerwonej sukience wraz z brodatym Mikołajem częstowali wszystkich cukierkami. Atmosfera w szkole była w pełni magiczna i sprawiła, że wszyscy poczuli mikołajkowy klimat. Dzyń, dzyń, dzyń...

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

30 listopada 2015 r. odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. O to zaszczytne stanowisko ubiegało się 15 uczniów z każdego typu szkoły.
W głosowaniu brały udział trójki klasowe i kandydaci do PSU.
W komisji wyborczej aktywnie pracowali uczniowie klasy III Technikum Gazownictwa. Największą ilość głosów zdobyła Katarzyna Ozorkiewicz z klasy I Liceum Ogólnokształcącego i tym samym przejęła funkcję przewodniczącej PSU w roku szkolnym 2015/2016.

Odchodzącemu PSU w składzie:
Przewodniczący:             Grzegorz Sekuła IV TB
Z-ca przewodniczącego:  Daria Matysiak III CK
Członkowie:                      Weronika Wróbel III LO
                                          Zuzanna Mika III TE
                                          Tomasz Walachowski III W

dziękujemy za zaangażowanie i ofiarną pracę na rzecz społeczności uczniowskiej.

Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!!!!  Życzymy zapału do pracy i liczymy na ciekawe pomysły.

OBECNY SKŁAD PREZYDIUM ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP W KOŚCIANIE:

Przewodniczący:                 Katarzyna Ozorkiewicz klasa I LO
Z-ca przewodniczącego:      Bartosz Chraplak klasa I FW
Członkowie:                         Adam Lasik klasa III TM
                                             Kuba Neumann klasa III TM
                                             Wiktor Walorek klasa II SŚ

E-MAIL SAMORZĄDU: samorzad.zsp.koscian@wp.pl

 

powrót Drukuj