Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Wolna Magdalena                     - przewodniczący

Heliński Dariusz                        - wiceprzewodniczący

Włodarczak Katarzyna             - skarbnik

Wolarczak Agata                       - sekretarz

Jankowska Irmina                     - członek

Kostyk Magdalena                    - członek

Pika Małgorzata                        - członek

Matuszak Hanna                       - członek

Kurasiak Tomasz                       - członek

Komisja Rewizyjna

Hohensee Romana                  - przewodniczący

Ruskowiak Kazimierz               - członek

Maćkowska Agnieszka             - członek

powrót Drukuj