Branżowa Szkoła I Stopnia

  cukiernik

  elektryk

  fryzjer

  kucharz

  mechanik pojazdów samochodowych

 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

  sprzedawca

  stolarz

  ślusarz

   klasa wielozawodowa (pozostałe zawody)

Poniższe dokumenty w terminach wyznaczonych można złożyć osobiście w sekretariacie C.

powrót Drukuj