Dyrekcja szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych: mgr Małgorzata Durek

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-organizacyjnych: mgr Grażyna Jankowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych: mgr Anna Ruszkiewicz

Wicedyrektor: mgr Monika Kunc 

Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Jacek Kasprzak

Kierownik warsztatów szkolnych: mgr inż. Czesław Misiorny

powrót Drukuj