Psycholog

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2023/2024

mgr Marta Sekuła

wtorek:  9.00 - 14.00
             14.00 - 15.00 godzina dostępności
środa:     9.00 - 15.00

mgr Justyna Piotrowska   

poniedziałek: 9.00 - 14.00
czwartek: 10.00 - 16.00
                 16.00 - 17.00  godzina dostępności
Do zadań psychologa należy:

  • prowadzenie badań i działań mających na celu określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów
  • ocena sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
  • współorganizowanie i prowadzenie z pedagogiem szkolnym różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
  • wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielanie indywidualnej bądź grupowej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

powrót Drukuj