Psycholog

mgr Michał Ciesielski

Szanowni Państwo,

od momentu pojawienia się zagrożenia koronawirusem, na kanale uczelni SWPS na Youtube zamieszczane są webinary, poruszające zróżnicowane tematy związane z obecną sytuacją na świecie. 

"Koronawirus. Jak rozmawiać i wspierać dzieci w tym czasie – dr M. Śniegulska i Zofia Szynal"

Do zadań psychologa należy:

  • prowadzenie badań i działań mających na celu określanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów
  • ocena sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
  • współorganizowanie i prowadzenie z pedagogiem szkolnym różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
  • wspieranie wychowawców klas oraz nauczycieli w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielanie indywidualnej bądź grupowej pomocy i poradnictwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2022/2023:

Środy: 14:15-17:15
Czwartki: 9:00 -13:00
Piątki: 10:00 -14:00
 
W środy istnieje również możliwość spotkań dla rodziców po godzinach lekcyjnych.

powrót Drukuj