Wyniki wyborów do prezydium Samorządu Uczniowskiego

W dniach 21 – 25 listopada 2016 r. przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. Wzięło w nim udział 604 uczniów wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 6 było nieważnych. Komisja wyborcza w składzie: Alicja Woźniakowska z kl. IV TGG, Wiktoria Kabacińska z kl. I FMW oraz opiekunowie SU: Marta Skrzypczak i Katarzyna Hejnar– Glumińska, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszło pięć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2016/2017:

Zachariasz Tuliszka z kl. III TBM – 185 głosów – PRZEWODNICZĄCY SU

Maria Ziemek z kl. II LO – 161 głosów – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Katarzyna Ozorkiewicz  z kl. II LO – 122 głosy – SEKRETARZ

Mikołaj Zakrzewski z kl. I TEG – 76 głosów – CZŁONEK

Jakub Piątkowiak z kl. I TE – 28 głosów – CZŁONEK

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunowie SU                 

powrót Drukuj