„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

Już kolejny raz ekonomiści naszej szkoły a dokładnie klasy 3GEg w dniach od 18.10.2021 do 22.10.2021 wzięli udział w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej. Zostały one zorganizowane w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Celem tego programu jest odbudowa kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozwój i ułatwianie relacji pomiędzy uczniami a pracodawcami.

Pierwszego dnia uczniowie napisali test „na wejściu”; w ten sposób można było sprawdzić jaki będzie przyrost ich wiedzy po zakończonych zajęciach, które miały zakończyć się kolejnym testem, tym razem podsumowującym. Następnie młodzież zapoznana została z regulaminem laboratorium i obowiązującymi podczas pracy zasadami BHP. 

Zadań podczas zajęć było mnóstwo, poczynając od stworzenia własnej firmy poprzez dokonanie wyboru profilu działalności, zaprojektowanie logo, sporządzenie analizy SWOT, stworzenie biznesplanu dla wybranego przez zespół przedsiębiorstwa, zakładanie kartotek kontrahentów, zatrudnianie pracowników, zgłaszanie ich do systemu ubezpieczeń społecznych, aż do sporządzania listy płac.

Przekrój firm i ich działalności był zróżnicowany, a produkty musiały cechować się oryginalnością i innowacyjnością. Każdy projekt podlegał ocenie, a później był prezentowany przez każdą grupę na forum. Zajęcia obejmowały zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne; praca odbywała się z wykorzystaniem programu Enova, który był dla młodzieży nowością.

Pięć dni pobytu na Politechnice minęło bardzo szybko. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał certyfikat podsumowujący zdobytą wiedzę.

Joanna Federowicz-Woźniak

powrót Drukuj