PoczytajMy

Wzięliśmy udział w programie PoczytajMy, organizowanym przez CEO w Warszawie i wspieranym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Zgodnie z założeniami programu w szkołach i bibliotekach miały być zakładane uczniowskie kluby czytelnicze, które zachęcałyby dzieci i młodzież do czytania. Młodzież z klubu miała przygotować regularne spotkania czytelnicze dla młodszych kolegów i koleżanek np. z przedszkoli lub też akcje czytelnicze w sąsiedztwie. Wspólne czytanie bowiem miało zachęcić nas do wolontariatu oraz wspólnych zabaw z najmłodszymi. 

„W związku z pandemią i przejściem na nauczanie on-line, zmieniła się również formuła działań oraz programu. Główny nacisk położono na nasz rozwój oraz samokształcenie. Wobec powyższego wzięliśmy udział w serii „Szkoleń dla uczniów oraz uczennic” (pod postacią cyklu 1,5 godzinnych webinarów): 

„Jak komunikować się ze społecznością lokalną?”.

„Jak czytać, żeby nie zasnąć? Aktywne czytanie dla młodzieży”.

„Darmowe narzędzia on-line do montażu filmów i prostej edycji zdjęć”.

„Jak tworzyć proste strony internetowe i blogi?”

Poza tym otrzymaliśmy od CEO darmowe banki multimediów, zawierające bazę zdjęć, filmów, dźwięków, materiałów graficznych oraz darmowych narzędzi do edycji filmów, które możemy również wykorzystać w przyszłości.

Koordynator projektu - p. Katarzyna Marciniak-Helińska- wzięła również udział w szkoleniach oraz w konkursie na najciekawszy plakat o wymarzonej książce dla młodzieży na święta. Okazało się, że jej praca znalazła się w gronie 40 zwycięzców i dodatkowo pozyskała dla nas kody do pobrania e-booka Justyny Sucheckiej „Young Power”- przedstawiający 30 historii młodych, którzy swoją pomysłowością zadziwiali świat.   

Udział w webinarze „Jak czytać, żeby nie zasnąć?” zainspirował nas do wdrożenia w praktyce porad pozyskanych ze szkolenia. Każdego dnia- czytaliśmy wybrane fragmenty książek swoim najbliższym. Projekt był bardzo fajny i wielu rzeczy się nauczyliśmy. Mamy jednak nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję zrealizować projekty nie tylko on-line”.  
Hania Marcinowska  i Jacek Cywiński, klasa 3w

powrót Drukuj